ภาษาซี

ภาษาซี

  • บทที่ 1 แนะนำภาษาซี
  • บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

ในการเริ่มต้นสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีนั้น ควรทำความเข้าใจกับกฎพื้นฐานของการเขียนภาษาซีก่อน เพื่อจะได้เขียนโปรแกรมได้อย่างสนุกต่อไป
  1. คำสั่งในภาษา C ต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก
  2. ทุกประโยคเมื่อจบประโยคแล้วต้องใช้เครื่องหมาย “;” แสดงการจบประโยค ยกเว้นฟังก์ชันที่ตามด้วย ( ) ไม่ต้องปิดท้ายด้วย “;”
  3. ในหนึ่งโปรแกรมจะมีกี่ฟังก์ชันก็ได้แต่จะต้องมีฟังก์ชันที่ชื่อ main เสมอ
  4. การใส่หมายเหตุ (Comment) เพื่อใช้เป็นส่วนที่อธิบายโปรแกรมสามารถกระทำได้ 2 รูปแบบ คือ
    4.1 /* และ */ ใช้สำหรับข้อความที่ยาวกว่า 1 บรรทัด โดยโปรแกรมจะถือว่าข้อความที่ตาม หลัง /*จะเป็นหมายเหตุจนกว่าจะพบเครื่องหมาย */ จึงจะแสดงว่าจบหมายเหตุแล้ว
    4.2 // เหมาะสำหรับข้อความสั้นๆ 1 บรรทัด โดยถ้าบรรทัดใดขึ้นต้นด้วย // บรรทัดนั้นจะถือว่า เป็น หมายเหตุ